Browsing: รับสมัครงาน

ข่าวเปิดรับสมัครงานของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช และหน่วยงานทั่วไป เพื่อประโยชน์แก่นิสิตและนิสิตเก่าเพื่อประกอบการพิจารณาในการประกอบสัมมาชีพ

รับสมัครงาน
0

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครสอบสอบเป็นพนักงานสาธารณสุข จำนวน 108 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2560 http://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=36

รับสมัครงาน
0

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 88 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2560 http://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=249

รับสมัครงาน
0

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป สอบเข้าเป็นบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

รับสมัครงาน
0

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ทั้งนี้ให้ผู้สอบผ่านดังกล่าว มารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. หากไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสละสิทธิ์

รับสมัครงาน
0

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป (มีหมายเลขบรรจุ) ดูรายละเอียดที่นี้

รับสมัครงาน
0

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป (อัตราจ้าง) ดูรายละเอียด

รับสมัครงาน
0

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ.pdf

1 2

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.