ประกาศให้นิสิตชำระค่าบำรุงการศึกษาที่ค้างชำระ

0

เนื่องด้วยขณะนี้ได้เลยกำหนดในการชำระค่าบำรุงการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานการเงินและบัญชีจึงขอประกาศไปยังนิสิตที่มีรายนามตามเอกสารที่แนบมานี้ได้กรุณาติดต่อการเงินของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เพื่อชำระค่าบำรุงการศึกษา หากท่านได้ชำระเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้.

Clip_9

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.