โครงการอบรมบุคลากรใหม่ ประจำปี 2559

0

บุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เข้าร่วมอบรมบุคลากรใหม่ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย

IMG_20160325_100810IMG_20160325_100745
IMG_20160325_090619
14588760003781343472048IMG_20160325_1330351458960468154-2027696181458960534477-1878944563

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.