แจ้งยกเลิกกิจกรรม ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ภาคปกติ วันที่ ๑๓ มิ.ย ๕๙,ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เสาร์-อาทิตย์ วันที่ ๑๘ มิ.ย ๕๙

0

แจ้งยกเลิกกิจกรรม

  • ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ภาคปกติ วันที่ ๑๓ มิ.ย ๕๙,
  • ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เสาร์-อาทิตย์ วันที่ ๑๘ มิ.ย ๕๙

ให้คงดำเนินกิจกรรมดังนี้ต่อไป ตามกำหนดการเดิม

  • กิจกรรม เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อ วันที่ ๙ – ๑๑ มิ.ย ๕๙
  • กิจกรรม ปฐมนิเทศนิสิตเปิดภาคเรียน นิสิตภาคปกติ วันที่ ๑๔ มิ.ย ๕๙
  • กิจกรรม ประดับพระเกี้ยวนิสิตใหม่ วันที่ ๑๘ มิ.ย ๕๙
Share.

About Author

Comments are closed.

 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.