วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายชลอ มากจุ้ย ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัด โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

0

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในคืนวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐ น. จีงขอเรียน/เจริญพรบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชทุกรูป/คน ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังพระสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วยความพร้อมเพรียงกัน

Share.

About Author

Leave A Reply

 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.