ขอให้ส่วนงาน จัดทำร่างแผนพัฒนา ระยะที่ ๑๒

0

เนื่องด้วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จะสิ้นสุดแผนพัฒนาระยะที่ ๑๑ จึงขอให้ทุกส่วนงานได้จัดทำร่างแผนพัฒนาระยะที่ ๑๒ และจัดส่งเอกสารพร้อมไฟล์ข้อมูล ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อจะได้รวบรวมและนำเข้าเพื่อพิจารณาในคราวจัดทำแผนต่อไป

13453404_1025416057540638_121705230_o[download id=”2086″]ไฟล์ข้อมูลจัดทำแผนพัฒนา ระยะที่ ๑๒

Share.

About Author

Leave A Reply

 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.