สาขาวิชาสังคมศึกษาร่วมกับสาขาวิชาการสอนภาษาไทย) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่าย (ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว ข้างมหาวิทยาลัยราชภัชพิบูลสงคราม (เก่า)

0

สาขาวิชาสังคมศึกษาร่วมกับสาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่าย (ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว ข้างมหาวิทยาลัยราชภัชพิบูลสงคราม (เก่า)

รวมรูปกิจกรรม

Share.

About Author

Leave A Reply

 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.