กำหนดการ “โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปีสุดท้าย (ซ้อมรับปริญญา)” วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

0

รวมรูปกิจกรรม

Share.

About Author

Leave A Reply

 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.