วิทยาลัยลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการ KM เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารพุทธชินสีห์วรธาดา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

0

.

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.