วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อติดตามความกล่าวหน้า วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา โดยมีรองผู้อำนวยการ พระครูรัตนสุตาภรณ์ ดร. เป็นประธานที่ประชุม

0

Share.

About Author

Leave A Reply

 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.