วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อติดตามความกล่าวหน้า วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา โดยมีรองผู้อำนวยการ พระครูรัตนสุตาภรณ์ ดร. เป็นประธานที่ประชุม

0

Share.

About Author