โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต กิจกรรม “บูชาครู” วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เปิดกิจกรรมโดย พระศรีรัตนมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ในกิจกรรมมีพิธีไหว้ครู พร้อมทั้งการประกวดพานพุ่ม

0

Share.

About Author

Leave A Reply

 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.