โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต กิจกรรม “สามีจิกรรม” วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กล่าวนำขอขมาโดย พระศรีรัตนมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ต่อ พระราชธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะผู้นำคณะสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งรับฟังโอวาทและคำอำนวยพร เนื่องในโอกาสเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๐

0

Share.

About Author

Leave A Reply

 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.