วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการพัฒนานิสิต “กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๐” ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา อาคารพระพุทธชินราช๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

0

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.