สาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ลานกิจกรรม อาคารพระพุทธชินราช ๑ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป

0

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.