พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

0

กำหนดการดังนี้
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๔๐ น. กิจกรรมใส่บาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมลงนามถวายพระพร โดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล / ร่วมรับประทานอาหาร

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.