โครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ MCU-GET สำหรับคณาจารย์” จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อพระพุทธชินสีห์

0

Download (DOCX, 18KB)

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.