หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ร่วมกับ หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.พิษณุโลก จัดโครงการประชุมสัมมนาเสริมความเป็นครู ประจำปี ๒๕๖๐โดยมีพระครูรัตนสุตาภรณ์ ดร. รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา นำโดย ดร.อรุณศรี เงินเสือ ผู้อำนวยการฯ เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ ๑๐ ส.ค.๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มจร.พิษณุโลก

0
Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.