วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จัดโครงการ “รัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑” ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ จึงขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ร่วมต้อนรับ รองอธิการบดี และรับฟังการบรรยาย

0

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.