หลักสูตรสังคมศึกษา ร่วมกับหลักสูตรการสอนภาษาไทย จัดโครงการพัฒนาโรงเรียนในเครือข่าย โดยมี พระสุธรรมมุนี อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและปิด โดยมีบุคลากร นิสิตของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช และนักเรียนโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชเข้าร่วม วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

0

Share.

About Author