หลักสูตรสังคมศึกษา ร่วมกับหลักสูตรการสอนภาษาไทย จัดโครงการพัฒนาโรงเรียนในเครือข่าย โดยมี พระสุธรรมมุนี อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและปิด โดยมีบุคลากร นิสิตของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช และนักเรียนโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชเข้าร่วม วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

0

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.