ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

0

[gview file=”http://www.pl.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/รายชื่อผู้สมัครเรียน-2561-ทั้งหมดวันที่-20-พ.ค.61.pdf”]

Share.

About Author