กิจกรรมนิสิตสัมพันธ์พี่น้อง (รับน้อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารเรียนหลวงพ่อพระพุทธชินราช๑

0

Share.

About Author