กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารเรียนหลวงพ่อพระพุทธชินราช๑

0

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.