กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารเรียนหลวงพ่อพระพุทธชินราช๑

0

Share.

About Author