วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

0

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.