วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต “กิจกรรมบูชาครู (ไหว้ครู)” วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเรียนหลวงพ่อพระพุทธชินราช ๑ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

0

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.