“ทำบุญครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช” วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม “ทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช” วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารหลวงพ่อพระพุทธชินราช

0

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.