โครงการงานส่งเสริมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการศาสนา “กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑” วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการงานส่งเสริมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการศาสนา “กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑” ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

0

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.