โครงการ KM เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารสำนักงานวิทยาลัย จัดโครงการ KM เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารพุทธชินสีห์ (ป.โท) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

0

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.