“การบริหารความเสี่ยง” วิทยาสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยง” ในวันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารพระพุทธชินสีห์ (ป.โท) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

0Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.