“กรอกแบบประมวล/ประเมินผลงานสายปฏิบัติการ” โดยงานบุคคลและสวัสดิการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แจ้งไปยังบุคคลการสายวิชาการ/สายปฏิบัติการทุกรูป/คนได้ทำการกรอกแบบประมวล/ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๑ ส่งงานบุคคลและสวัสดิการ ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยสามารถดาวโหลดแบบได้ที่เว็บไซต์ของทางวิทยาลัย

0

โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม ได้ที่เว็บไซต์ของทางวิทยาลัย คลิ๊กเพื่อดาวโหลด

 

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.