“งานจิตอาสาพัฒนานิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช” องค์กรบริหารนิสิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานจิตอาสาพัฒนานิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ในพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป-

0

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.