“อบรมภาษาอังกฤษด้านพระพุทธศาสนาสำหรับพระสงฆ์” โดยหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษด้านพระพุทธศาสนาสำหรับพระสงฆ์ ณ ศูนย์พัฒนาพระพุทธศาสนาแคมป์สน ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง – ๓ กันยายน ๒๕๖๑

0

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.