"อบรมภาษาอังกฤษด้านพระพุทธศาสนาสำหรับพระสงฆ์" โดยหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษด้านพระพุทธศาสนาสำหรับพระสงฆ์ ณ ศูนย์พัฒนาพระพุทธศาสนาแคมป์สน ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง – ๓ กันยายน ๒๕๖๑

0

Share.

About Author