กิจกรรมอบรมเพิ่มความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา อาคารหลวงพ่อพระพุทธชินราช๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

0

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.