กิจกรรมอบรมเพิ่มความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา อาคารหลวงพ่อพระพุทธชินราช๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

0

Share.

About Author