กิจกรรม “สืบสานการทำเครื่องทรงเสวยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการศาสนา สำนักวิชาการ วิทยาล้ยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมสืบสานการทำเครื่องทรงเสวยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารเรียนหลวงพ่อพระพุทธชินราช๑ ในวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

0

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.