โครงการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

0

Download (PDF, 407KB)

Download (PDF, 724KB)

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.