โครงการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

0
[gview file=”http://www.pl.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/09/Image200918074508.pdf”][gview file=”http://www.pl.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/09/Image200918080026.pdf”]
Share.

About Author