กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ได้จัดแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอสำรวจความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป

0

Download (PDF, 627KB)

Download (PDF, 452KB)

Download (XLSX, 20KB)

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.