ขอเชิญโรงเรียนและสถานศึกษาทุกสังกัด สมัครเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU Contest ครั้งที่ 4 รอบคัดเลือกขอเชิญโรงเรียนและสถานศึกษาทุกสังกัด สมัครเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา MCU Contest ครั้งที่ 4 รอบคัดเลือกระดับภาค ผ่านทางเว็ปไซต์ www.krupra.net (สมัครผ่านเว็ปไซต์เท่านั้น) วันแข่งขันระดับภูมิภาควันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.62 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

0
Share.

About Author