ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

0

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ในโอกาสเข้าตรวจประเมิน ระดับวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

Share.

About Author