“ทำบุญครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช” วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม “ทำบุญวันครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช” วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารหลวงพ่อพระพุทธชินราช

0

Share.

About Author