โครงการงานส่งเสริมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการศาสนา “กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑” วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการงานส่งเสริมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการศาสนา “กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑” ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

0

Share.

About Author