“ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากร” วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล้ย ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประกาศรับสมัครบุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จำนวน ๒ ตำแหน่ง

0
[gview file=”http://www.pl.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/08/mcupl61.pdf”]
Share.

About Author