“กรอกแบบประมวล/ประเมินผลงานสายปฏิบัติการ” โดยงานบุคคลและสวัสดิการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แจ้งไปยังบุคคลการสายวิชาการ/สายปฏิบัติการทุกรูป/คนได้ทำการกรอกแบบประมวล/ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๑ ส่งงานบุคคลและสวัสดิการ ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยสามารถดาวโหลดแบบได้ที่เว็บไซต์ของทางวิทยาลัย

0

โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม ได้ที่เว็บไซต์ของทางวิทยาลัย คลิ๊กเพื่อดาวโหลด

 

Share.

About Author