กิจกรรม “สืบสานการทำเครื่องทรงเสวยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการศาสนา สำนักวิชาการ วิทยาล้ยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมสืบสานการทำเครื่องทรงเสวยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารเรียนหลวงพ่อพระพุทธชินราช๑ ในวันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

0

Share.

About Author