ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าสอบเป็นบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พ.ศ.๒๕๕๘

1

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าสอบเป็นบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้

ISCANNER04212015140230001

Share.

About Author

1 Comment

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.