ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ภาคปกติ)

0

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป หากผู้มีสิทธิ์ไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี้

Share.

About Author

Leave A Reply

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.