ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน/มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

0

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน/มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคเสาร์-อาทิตย์ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) ,หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภาคเสาร์-อาทิตย์ ขอให้มาสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป หากไม่มาในวันดังกล่าว จะตัดสิทธิ์โดยทันที คลิ๊กตรวจสอบรายชื่อ

Share.

About Author

Leave A Reply

 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.