กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ปี 2558

0

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ปี 2558

ณ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

เวลา 19.30 น. ขึ้นรถออกเดินทางจาก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ พิษณุโลก

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

เวลา 07.00 น. ถึงจังหวัดอุบลราชธานี

กำหนดการอื่นๆ เป็นไปตามที่เจ้าภาพกำหนด

Share.

About Author

Leave A Reply

 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.