รับสมัครงาน
0

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 88 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2560 http://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=249

กิจกรรม
0

สาขาวิชาสังคมศึกษาร่วมกับสาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่าย (ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมปางอุบล โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว ข้างมหาวิทยาลัยราชภัชพิบูลสงคราม (เก่า) รวมรูปกิจกรรม

รับสมัครงาน
0

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป สอบเข้าเป็นบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

กิจกรรม
0

กำหนดการ “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจและบำเพ็ญประโยชน์ รุ่นที่ ๖๒” วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา อาคารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

กิจกรรม
0

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอถวายสักการะร่วมแสดงความยินดีมายังพระเถรานุเถระที่ได้รับพระราชทานพัดยศ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แผนที่การเดินทาง https://goo.gl/maps/XgWycCHJxar

1 2 3 4 5 9