รับสมัครงาน
0

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป สอบเข้าเป็นบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

กิจกรรม
0

กำหนดการ “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจและบำเพ็ญประโยชน์ รุ่นที่ ๖๒” วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา อาคารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

กิจกรรม
0

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอถวายสักการะร่วมแสดงความยินดีมายังพระเถรานุเถระที่ได้รับพระราชทานพัดยศ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แผนที่การเดินทาง https://goo.gl/maps/XgWycCHJxar

กิจกรรม
0

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน โดยมีกิจกรรมตอบปัญหาภาษาอังกฤษชิงทุนการศึกษา และบรรยายพิเศษภาษาอังกฤษ โดย Mr.Christopher Wright (คริสเดลิเวอร์รี่) Managing Director Wright English Productions…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.pl.mcu.ac.th/?page_id=1989 กรอกรายละเอียด พร้อมจัดส่งมาที่  งานประชาสัมพันธ์…

1 2 3 4 5 6 10