ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

0
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Download1
Stock
File Size1.50 KB
Create DateMay 19, 2016
Download

ผลงานวิจัยที่ได้งบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๑. การจัดการกองทุนสวัสดิการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามแนวพุทธ
ของวัดในจังหวัดพิษณุโลก

๒. ญาณวิทยา : แนวคิดหลักการสร้างความรู้ของเยาวชนในโซเชียลมีเดีย

Share.

About Author

Leave A Reply

 

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University)
Copyright (C) 2015 Buddhachinaraj college Mahachulalongkornrajavidyalaya University All rights reserved.